Srpen 2010

Chov romanovských ovcí v Petrovicích

29. srpna 2010 v 21:38 Ovečky
Romanovské ovce jsou v majetku Zemspol a.s. Sloup. Tyto ovce byly dovezeny v roce 2005 za účelem spásání Moravského krasu.
Zpočátku stádo čítalo asi 50 bahnic a 2 plemenné berany. Dnes jsou zde 2 stáda a jeden plemenný beran ovce romanovské byl vyměněn za berana masného plemene Berrichon du Cher  (Karel), který připouští druhé stádo, dcery původních bahnic. Tím se zvyšuje jatečná užitkovost jehňat.
np
Před pastevní sezonou jsou ovce ostříhány, ošetřeny antiparazitními prostředky a jsou jim upraveny paznehty.

Stříhání
wm

Paznehty
ay

Ošetření antiparazitním prostředkem
yv

Na pastviny se ovce vypouští koncem dubna, po odstavu jehňat a na ovčín se zahání jakmile napadne sníh. Pastva je prováděna zejména v severní části Moravského krasu za účelem obnovení teplomilných stanovišť a její rozloha čítá zhruba 55 ha. Ovce na jedné pastvině stráví průměrně 3 týdny, záleží na množství porostu.
            Pastviny jsou ohrazeny elektrickým ohradníkem. Jedná se buď o síť nebo lanko. Za normálních podmínek se ovce k ohradníkům příliš nepřibližují. Pokud je však síť z nějakého důvodu poškozena tak ovce utečou. Vždy se však přemístí na vedlejší pastvinu nebo do nejbližšího okolí.
            Ohrazené pastviny jsou dále vybaveny napáječkou s plovákem, která se pravidelně doplňuje. Samozřejmostí je také solný liz.
            Ovce provádí většinu aktivit spolu. Spolu se pasou, spolu se jdou napít a spolu odpočívají na stinném místě. Díky bohaté vlně jsou dobře chráněny před nepřízní počasí. V srpnu
jsou mezi ovce vpuštěni berani.
wu

Po pastevní sezoně jsou ovce ustájeny na ovčíně.
Jedná se o upravený starý kravín . Objekt se nachází v Petrovicích, vedle známé konírny. Jak bylo řečeno výše, ovce se na ovčín zahání jakmile napadne sníh. Na konci pastevní sezony jsou na pastvinách přikrmovány senem.
            Stáda na ovčíně jsou umístěna zvlášť. Stádo, které se bude bahnit dříve je umístěno uvnitř, druhé pak venku pod střechou. Vnitřní ovčín je rozdělen na dvě části. Jedna je pro březí bahnice, druhá pro bahnice s jehňaty. Je zde také několik kotců kam jsou bahnice po porodu několik dní umístěny a až jsou jehňata dostatečně silná a schopná svou matku bez problému následovat, jsou vypuštěni do stáda. V části ovčína pro bahnice s jehňaty se také nachází tzv. školka, kam mají přístup pouze mláďata.
zi

ed

            Jakmile je obahněno celé první stádo a začíná se bahnit druhé, jsou ovce přehnány. Ovce z venku jdou dovnitř a ovce s jehňaty ven do zastřešeného výběhu.
            Krmí se dvakrát denně. Ráno kolem 7.30 hod a odpoledne pak kolem 15.30 hod. Voda se dolívá podle potřeby. Velkou část krmné dávky tvoří seno. Ovcím s jehňaty je přidáván
oves. Jehňata v tzv. školce mají přístup k ovsu ad libitum. Dále zde ovce mají solný liz, občas dostávají tvrdé pečivo a mrkev. Stele se slámou každý týden, hnůj se vyváží až po vyhnání ovcí, jsou ustájeny na hluboké podestýlce.

zo

Cortés

29. srpna 2010 v 21:38 Naši koně


Bublina

29. srpna 2010 v 21:37 Naši koněSamantha

29. srpna 2010 v 21:35 Naši koněWikky

29. srpna 2010 v 21:34 Naši koně


Kauri

29. srpna 2010 v 21:34 Naši koně


Tereza

29. srpna 2010 v 21:33 Naši koně


Ramon

29. srpna 2010 v 21:33 Naši koněGira

29. srpna 2010 v 21:32 Naši koněBrendy

29. srpna 2010 v 21:29 Naši koně
Normen

29. srpna 2010 v 21:28 Naši koně


Bob

29. srpna 2010 v 21:26 Naši koně